upravljanje investicijama

VEZA RIZIKA I PRINOSA U UPRAVLJANJU INVESTICIJAMA

delicsladjana | 30 Novembar, 2009 15:43

Svaka investiciona odluka sadrži elemente rizika i elemente prinosa. Veza između rizika i prinosa u firmi postoji kao RIZIK-PRINOS, pod kojom mislimo da je jedino moguće zaraditi veći prinos prihvatanjem većeg rizika.

Rizik i prinos su pozitivno kolerisani što znači da povećanje jednog utiče na povećanje drugog. Ukoliko investitor želi da zaradi veći prinos na svoju investiciju, on mora da shvati da će to dovesti i do povećanja stepena rizika na tu investiciju (moraće da prihvati i povećanje rizika).Prilikom donošenja investicione odluke veoma je važno biti skoncentrisan na očekivani nivo rizika koji će sa sobom doneti ta investicija i samim tim koliki je naš očekivani pinos od te investicije.

RIZICI I INVESTIRANJE

delicsladjana | 30 Novembar, 2009 15:36

Pitanje rizika, njegove veličine i porekla je jedno od ključnih pitanja prilikom analize i donošenja svake odluke o investiranju.Svako ljudsko delovanje je povezano sa izvesnom dozom rizika. Visina rizika i uticaj pojedinih faktora rizika na tok neke odluke u velikoj meri je zavisno od sposobnosti pojedinca da na vreme predvidi eventualna odstupanja koja mogu nastati u odnosu na planirana stanja i da na vreme preduzme korektivne akcije.Upravljanje predstvlja osnov za donošenje odluka o investiranju i merenje visine rizika.Rizik, u širem smislu te reči obuhvata: 
  • Kreditni rizik        
  •  Tržišni rizik
  • Rizik likvidnosti      
  • Operativni rizik
Ovi rizici su prisutni u procesu donošenja odluka o investiranju.

Nekoliko faktora je doprinelo povećanju interesovanja za menadžment rizika:

  • Neuređenost finansijskih tržišta        
  • Nestabilnost tržišta i njihov uticaj na finansijske institucije       
  • Pritisak investitora na prinose povezane sa rizičnim investicijama
Investitori vrše sve veći pritisak na procese kontrole rizika u smislu razumevanja rizika u okviru postojeće zakonske regulative i u smislu načina merenja ostvarenih prinosa.

Zapažanja o novcu

delicsladjana | 25 Novembar, 2009 19:02

Novac kao materijalno sredstvo, menja svoj način, ulogu i smisao zavisno od lica, tj. osobe koja njime raspolaže. Kao što nam je poznato svi se ne nalaze u istoj materijalnoj situaciji i svako od nas ima različit pogled na novac.

Poznata je izreka „Novac kvari ljude“ i ta zireka je potpuno opravdana...

Ljudi koji imaju manja primanja (manje prilive), skloniji su da štede da bih imali da izmire sve obaveze koje imaju, polazeći najbanalnije od mesečnih računa koji dospevaju svakog meseca. Ukoliko ti ljudi žele da otpočnu sopstveni biznis, oni , naravno, moraju da se zaduže (podignu neku vrstu kredita), i samim tim snose ogroman rizik, jer nemaju pokriće tako reći ni u čemu a moraju da vrate kredit... Takvi ljudi moraju posebno da koriste metode za merenje rizika koje sam spominjala u nekum od tekstova a i detaljno ću se njima pozabaviti kasnije...

Na drugoj strani su oni koji imaju tetku u inostranstvu koja ih finansira ili su jednostavno iz imućne porodice koja im je omogućila prestiž i moć bar kad je novac u pitanju... Ti ljudi rastući u izobilju i sa željom da sve probaju i osete mogu da krenu za raznim porocima i da izgube što je neko godinama sa mukom sticao, ali postoje i oni koji znaju na pametan i mudar način iskoriste ono što im je život dao i da investiraju ili ako nisu stručni u tome da angažuju ljude koji to znaju i tako svoje bogastvo uvećaju... Pa ako su humani dio svog novca mogu da daju u humanitarne svrhe pomagajući onima kojima je ta pomoć neophodna i od životne važnosti...

Imali mi ili ne novac, moć i prestiž svaki čovjek treba sebi da stavi granicu odnosno cilj i da teži ka tome i to da ga pokreće na putu ka tome da sebi obezbedi bolji život i bolje sutra!!!

UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA-predmet na ftn-u

delicsladjana | 25 Novembar, 2009 18:58

UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA-predmet na ftn-u 

Kako položiti investicije? E ljudi moji, nije ih tesko položiti... ali dobiti veću ocenu, to već predstavlja problem!!! U stvari, stvar je u tome koliko sreće budete imali da dobijete ok pitanja ili pak neki zadačić... ali stvarno treba prethodno da se zagreje stolica... Predmet nije težak a ni obiman, literatura je knjiga od nekih 150 stranica, ali stvarno treba sve da se uči i sve da se razume, svaka reč, rečenica ima svoj smisao i treba da nađe svoju praktičnu primenu u biznis planu... Pitanja su sastavljena tako da traže da razumete ono što ste naučili, ne zahtevaju obimne odgovore, nego SAMO suštinu, odnosno da znate primenu onoga što ste naučili... Više manje u knjizi sve to i postoji ali, dal ne obratimo dovoljnu pažnju ili brzo preletimo preko nečega...

UGLAVNOM, drage kolege, knjigu u ruke i SREĆNO!!!

RIZIK I INVESTICIJE

delicsladjana | 11 Novembar, 2009 21:53

Imajući u vidu da je budućnost neizvesna, svakako da ćemo, kada se odlučimo za određenu investiciju, analizirati rizik, tj. sve faktore koji bi mogli da ugroze realizaciju naše investicije i njen dalji uspeh.Osnovno čime se bavimo kada odlučimo da investiramo je da pronađemo sposobnu osobu koja će znati da proceni rizik naše investicije, kod nas ta oblast i nije tako razvijena tj. svi mi možemo da konstatujemo da postoji rizik i da ga deskriptivno opišemo ali postoje profesori na FTN-u na Odseku za industrijsko inženjerstvo i menadžment koji se bave problematikom  procene rizika i kvantitativno  i svojim studentima prenose to znanje kako teorijski tako i kroz primere, koristeći metode za to.

O stepenu rizika ulaganja u odredjenu kategoriju, investitor sam donosi odluku o tome u koju od kategorija ulaže sredstva. Veći rizici daju  mogućnost i većeg prinosa-zarade za kraći vremenski period, dok manje rizičn kategorija daje manji prinos a za duži vremenski period ulaganja. Svakako, moguće kombinacije preporučenog perioda ulaganja i rizičnosti samog ulaganja mogu biti kombinovane u odredjenim kategorijama.

ZNAČAJ BIZNIS PLANA U UPRAVLJANJU INVESTICIJAMA

delicsladjana | 11 Novembar, 2009 21:48

U svakodnevnom životu javlja se potreba poznavanja izrade biznis plana. Često preduzetnici imaju ideju ali nisu u stanju da je sprovedu kroz biznis plan da bi sagledali efekte te ideje (kao investicije) a takođe nemaju ni potrebna sredstva kojom bi bili u mogućnosti da realizuju investiciju a ne mogu dobiti potrebna sredstva od banke jer ona zahteva da joj pokažu biznis plan jer žele da znaju gdje plasiraju kredit…Biznis plan je pisani dokument, ima određeni broj stranica (zavisno od karaktera investicije) i određenu strukturu koja je uglavnom prikazana tabelarno zbog bolje preglednosti. Poznavanje problematike izrade biznis plana mnogima je donela velike zarade jer postoji mnogo ljudi koji se ne bave ovom poslom a često se nađu u situaciji da im priroda njihovog posla zahteva ovaj dokument.Prilikom pisanja biznis plana, treba imati na umu zašto ga pišete i kome je namenjen ovaj biznis plan. Mnogi biznis planovi koji se danas pišu u isto vreme imaju zadatak da omoguće bolji uvid investitora u poslovanje firme i omoguće kreditiranje, ali i definišu sve faze poslovanja i ukažu na nedostatke konkretnih stvari u vašem biznisu.

UVODNA RAZMATRANJA

delicsladjana | 11 Novembar, 2009 21:02

Da bih se upustila u problematiku proučavanja ove oblasti moram prvo da objasni dva ključna pojma:UPRAVLJNJE- kontinuirano dejstvo upravljačkih akcija kojima uticajem na parametre sistema, sistem prevodi iz jednog stanja u drugo u skladu sa ciljevima.INVESTICIJE- materijalno i nematerijalno ulaganje dugoročnog karaktera koje ima OBJEKAT ulaganja, CENU ulaganja i RIZIK ulaganja. (definicija sa mikro aspekta)INVESTICIJE- alokacija društvene akumulacije u cilju društveno-ekonomskog razvoja (definicija sa makro aspekta).Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u financijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnostiUpravljanje investicijama predstavlja proces investiranja od ideje za investiranje do oraćenja efekata realizovanih investicija.U procesu upravljanja investicijama pojavljuju se četiri osnovne faze: planiranje, izvođenje, kontrola i podešavanje. Suština je u procesu planiranja jer je veoma važno dobro osmisliti ideju i isplanirati njenu realizaciju, imajuću pri tome u vidu faktore koji mogu uticati na realizaciju ideje i uvek prisutan rizik. Da bi se stupilo realizaciji investicije potrebno je sastaviti biznis plan u kjem se na najbolji način može ispratiti cela investicija i videti koliko nam se isplati da realizujemo osmišljenu ideju.

ULOGA NOVCA U INVESTICIJAMA

delicsladjana | 11 Novembar, 2009 20:55

Kada govorimo o bilo kom obliku investiranja nezaobilazna tema je novac, tj. kako doći do njega da bismo ga mogli ulagati...Novac, ovako napisana reč, nizgled ništa ne znači, ali uzrok većine današnjih problema je baš ta naizgled nevažna reč... Ako bilo gde ukucate „novac“ dobićete gomilu objašnjenja šta je zapravo novac, i razne definicije novca, tako da nema smisla da ja ovde navodim neke definicije ili mišljenja, jer mislim da svaki pojedinac ima za sebe svoju definiciju i neka tako ostane...Ja ovde prilazim novcu sa neke druge strane, baviću se time kako doći do novca da bi realizovali našu ideju, tj kako obezbediti potrebnu količinu novca za određenu investiciju, uzimajući pri tome u obzir trenutno ekonomsko stanje u zemlji... Evo nekih alternativa za datu problematiku:-da li je i koliko pametno otići u banku, ispniti određene zahteve i uzeti kredit?-ili pak „podići“ rukave i uz trud, zalaganja i odricanja zaraditi potrebnu sumu novca?-naravno možemo i da pozajmimo novac ukoliko imamo od koga!Javlja se tu još mnogo alternativa ali svakako, svaka ima svoje prednosti i nedostatke, koju ćemo izabrati odluka je na nama ali pri tome uvek moramo imati na umu da ukoliko pozajmimo novac mi moramo da ga vratimo ili ako se odlučimo da ga zaradimo koliko će nam biti potrebno vrenena a vreme je novac to je opšte poznato...Tako npr. Ako „pokucamo“ u banku, ispunimo silne formulare i zahteve, postoji velika verovatnoća da ćemo dobiti novac... Idealna situacija bi bila kada bi naša investicija, odmah posle njene realizacije, počela da daje očekivane i željene rezultate i što kažu da nam posao počne „cvetati“, da uredno izmirujemo obaveze prema banci kreditoru i zaradimo mnogo novca... Sada dolazimo do pitanja, koliko je kome mnogo , mi možemo da budemo zadovoljni time što smo postigli i da ništa ne preduzimamo, ali koliko će to trajati zavisi od čoveka do čoveka, jer svako uspeh ne doživljava na isti način, neko sebi postavlja veće a neko manje ciljeve, stvar je u tome da treba postaviti ostvarljive ciljeve i po njihovom ostvarenju postavljati nove a da pri tome ne postanemo halapljivi... Šta uraditi ukoliko naša investicija ne uspe, odnosno šta uraditi da bi uspela???Da bi investicija bila uspešna jako je važno da investitor poznaje oblast kojom se želi baviti ili pak da ima stručne ljude za to i da prilikom postavljanja ciljeva, odnosno izbora investicione ideje, vodi računa o tome da sakupi sve potrebne informacije i da stalno prati situaciju koja se tiče realizacije tih ciljeva da ne bi došlo do situacije da se razočara jer su promene stalne i utiču na sve pa tako mogu uticati i na naše ciljeve...Da bi zarađeni novac voleo Vašu kuću, dana kada dobijete platu ne treba trošiti ni jedan Dinar, cela suma mora da prenoći kod kuće. Neki čarobnjaci životne mudrosti savetuju  da treba sačuvati godinu dana krupnu novčanicu, koja će se, tvrde oni “napuniti” vašom energijom i počeće da privlači prema sebi novac. Treba ceniti sopstveni rad i trud i smatram da kada se dobro pomucimo oko svog obrazovanja, ucenja i stalnog usavrsavanja, tek onda mozemo ocekivati neke solidne zivotne prihode i tek tada mozemo i ceniti sve sto nam dobar i lagodan zivot donosi. Ljudi koji se rode i rastu u izobilju, ne umeju da cene takav zivot i najcesce se odaju raznim vrstama poroka jer od silne dokolice ne znaju sta da rade sa sobom.

Čestitamo!

delicsladjana | 11 Novembar, 2009 19:08

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.co.yu - Design by BalearWeb